De 14 Twentse gemeenten gaan nog meer samenwerken met Menzis en GGD Twente op het gebied van zorg en preventie.

De samenwerking moet voorkomen dat het aantal chronisch zieken in Twente verder stijgt. Ook moet het de schulden bij mensen in Twente verminderen. De eigen kracht en zelfredzaamheid van alle inwoners in Twente wordt bevorderd.

Foto van 8 handen op elkaar als symbool van samenwerkingDe samenwerking richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Jeugdhulp
  • Schuldenaanpak
  • Ouderenzorg
  • Zorg voor psychisch kwetsbaren (GGZ)
  • Preventie en gezondheidsbevordering

De gemeenten, GGD en Menzis (zorgverzekeraar en zorgkantoor) verwachten dat de ervaren gezondheid van de inwoners over meerdere jaren stijgt. Binnen deze onderwerpen wordt ook samengewerkt met andere partijen. Er wordt steeds gekeken hoe de samenwerking een zo groot mogelijke positieve bijdrage kan leveren aan de zorg voor en het welzijn van de Twentse inwoners.
GGD Twente werkt mee aan de onderwerpen ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren en preventie / gezondheidsbevordering. Zo werken wij aan een rookvrije generatie en de zorg voor personen met verward gedrag.

Alle partijen trekken al meerdere jaren samen op over de uitdagingen die de veranderingen in de zorg met zich meebrengen. De samenwerking is vastgelegd in een werkagenda met duidelijke afspraken hoe en op welke onderwerpen wordt samengewerkt. De werkagenda ondersteunt de lokale aanpak. Daarnaast wordt de regionale verbinding versterkt. Naast de huidige invulling biedt de werkagenda ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.