1 september 2022
‘GGD bedankt voor uw inzet en veerkracht’

Woensdag 31 augustus was een zomerse en feestelijke dag. Commissaris van de Koning (CdK) Andries Heidema van provincie Overijssel bracht een werkbezoek aan GGD Twente. Dit vond plaats bij Kulturhus de Bijenkorf in Borne. De CdK wilde graag geïnformeerd worden over het reilen en zeilen binnen GGD Twente, met het accent op coronabestrijding. Dat was meteen een goede gelegenheid voor hem om een kijkje te nemen bij de plaatselijke pop-up priklocatie.

Samantha Dinsbach, Claudio Bruggink, Andries Heidema en Reinier van Broekhoven tijdens het werkbezoek op de foto met het magazine 'Samen tegen corona.'

Op de foto: Samantha Dinsbach (directeur publieke gezondheid), Claudio Bruggink (voorzitter algemeen bestuur van SamenTwente), Andries Heidema (Commissaris van de Koning) en Reinier van Broekhoven (manager corona).

Samen tegen corona 

Claudio Bruggink, voorzitter algemeen bestuur van SamenTwente, overhandigde Heidema een exemplaar van ons zojuist gelanceerde magazine ‘Samen tegen corona’. Want daarin staat vanuit diverse invalshoeken verwoord hoe we de afgelopen coronaperiode hebben beleefd. Maar het ging ook over de werkzaamheden die wij verzetten en hebben verzet rond corona. Zo vertelden verschillende medewerkers met passie over hun werk. Er werd gesproken over hoe wij zorgen dat we pandemisch paraat staan. Maar ook hoe belangrijk data en het dashboard Twentse Gezondheidsverkenning zijn voor ons werk. Ook was er aandacht voor praktijkonderzoek en hoe we hiermee als GGD Twente invloed hebben gehad op het landelijk beleid.

Een kijkje bij een pop-up-priklocatie

Er zijn in Twente diverse pop-up-priklocaties, waarmee we informatie en vaccinaties op een laagdrempelige manier naar de inwoners brengen. Zo ook in Borne. De coördinator fijnmazig vaccineren leidde de CdK en aanwezigen rond op de Bornse pop-up. Wat gebeurt daar nu precies, hoe ziet een dag op de priklocatie eruit? Daar konden de medewerkers ter plekke natuurlijk van alles over vertellen.

Tafelgesprek

De afsluiting van het werkbezoek was in de vorm van een mooi tafelgesprek. Centraal stond hoe GGD Twente zich met man en macht inzet voor een gezond, veilig en vitaal Twente voor iedereen. En dat we ook de geleerde lessen vanuit de coronacrisis meenemen naar de gehele organisatie op een duurzame manier. Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid: “Eén van die geleerde lessen is dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Willen we toekomstige maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken, dan lukt dat alleen als we dat samen met onze partners doen.” Het is van belang om vooraf te investeren in gezondheid en niet pas wanneer mensen ziek zijn. Kernwoorden hierbij zijn preventie en samenwerking, oftewel ‘health in all policies’. Lovende woorden klonken er ook. De Commissaris van de Koning sprak zijn waardering uit over onze veerkracht in de afgelopen coronaperiode: “De GGD Twente heeft voor een grote uitdaging gestaan. Ik heb veel respect voor ieders inzet en bijdrage, waarvoor ik graag mijn dank uitspreek.”