Op 17 oktober is het Wereld Armoededag.

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen in armoede. Er is veel verborgen armoede. En 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen geen lid worden van een sportclub, kunnen niet trakteren, hebben geen warme jas of eten maar één keer per dag. Dat een kind zonder ontbijt naar school gaat, is niet zichtbaar. En dat tijdens de middag het broodtrommeltje (soms) leeg is, ook niet.

Armoede en gezondheid

Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft. Net als de omgeving waarin je woont en leeft. Armoede en gezondheid hebben met elkaar te maken. Door armoede is de kans groter dat je niet gezond bent of blijft. En als je gezondheid niet goed is, heb je meer kans op armoede. Opgroeien in armoede kan leiden tot een slechtere gezondheid als je volwassen bent.

portret van RietHaasnootInterview met Riet Haasnoot, Stafarts GGD Twente Jeugdgezondheid 0-18 en aandacht functionaris kinderarmoede in Twente Zij vertelt over haar werk en waar zij het verschil wil maken voor kinderen die in armoede leven.

Armoede: kijk door de ogen van een kind en zie wat nodig is

Riet: “Kinderen laten ons zien dat armoede met materiele zaken te maken heeft, maar dat vriendschap en erbij willen horen nog veel belangrijker zijn.”

Wat doet een aandacht functionaris armoede?

“Vanuit mijn werk als stafarts Jeugdgezondheid kijk ik naar, wat maakt dat kinderen minder gezond kunnen opgroeien. Waar kan ik mijn steentje bijdragen? Dat doe ik als projectleider bij de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, als stafarts bij de GGD en ook in mijn functie van aandacht functionaris daar. Ik werk vooral vanuit onderzoek en beleid. Dan breng ik het onderwerp armoede binnen mijn GGD op de agenda en vertaal ik landelijke ontwikkelingen naar Twente.”

Trots op ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’

“In Twente is veel verborgen armoede. Verborgen in de zin dat gezinnen het moeilijk vinden om aan te kloppen voor gemeentelijke voorzieningen. Daar je verhaal doen, gaat verder dan alleen het vertellen, maar écht over schaamte en het verliezen van eigenwaarde. Het gevoel dat we het zelf moeten kunnen redden, zit hier diep ingebakken. Juist deze verhalen wil ik graag verder brengen en delen. Hoe ik dat doe? Ik ben heel erg trots op de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Die hebben we in de Academische Werkplaats ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen; gezinnen die zelf in armoede leven.

De interventie bestaat uit een zestal bijeenkomsten die gebaseerd zijn op Positieve Gezondheid. Die bijeenkomsten staan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en professionals vanuit Jeugdgezondheid. Tijdens die bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, tips uitgewisseld en oplossingen bedacht. En het mooie is dat mensen zich onder gelijkgestemden veel makkelijker openstellen, lastige situaties bespreken en er hechte nieuwe vriendschappen ontstaan. Ouders voelen zich letterlijk samen sterk.”

Ambitie om te blijven kijken door de ogen van een kind

KindjevanMars“Deze ambitie ligt zó dichtbij mijn hart en mijn vak als jeugdarts. Er zit namelijk een verbinding tussen armoede en de gezondheid van het kind. Kinderen moeten kunnen meedoen, zichzelf doelen kunnen stellen en kunnen dromen. Maar als je geboren wordt in een gezin waar armoede is, zie je geen perspectief en komen de toekomstplannen op een laag pitje. GGD Twente heeft het Kindje van Mars ontwikkeld om te kijken wat een kind echt belangrijk vindt. Stel je komt als kind van Mars hier op aarde en je hebt niets. Wat heb je dan nodig voor een fijn en gezond leven? Kinderen zijn de straat opgegaan met een camera om in beeld te brengen wat zij vinden dat ze nodig hebben. Het ging niet altijd om merkkleding en dure spullen, maar vooral om plezier hebben, samen dingen doen en geen uitsluiting. Met onze ambitie om in Twente een Kinderraad te kunnen starten, krijgt het kijken door de ogen van een kind nog meer vorm.”

het Kindje van Mars

Wat hebben we daarvoor nodig?

“Iedereen die rond een kind staat, hebben we daarvoor nodig. Scholen, de jeugdgezondheidzorg, de politiek, de gemeenten maar ook sportclubs en welzijnsorganisaties. En daarbij moeten we vooral willen proberen. Fouten maken en daarvan leren. Je kunt niet iedereen behoeden voor fouten, juist die fouten heb je nodig om te weten wat werkt. Binnen het sociale domein heb je als Jeugdgezondheidzorg een unieke positie om op te komen voor de gezondheid van kinderen. Jeugdgezondheid kan bijsturen vanaf de basis en voorkomen dat kinderen minder gezond opgroeien. Als je opkomt voor de gezondheid, één van de rechten van het kind, geeft dat recht van spreken.”

Lees ook het interview met Calixte Veerman, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts KNMG en aandacht functionaris armoede in Amsterdam.