spring naar de leestekst

HomeProfessional1

Driekwart Twentenaren heeft goede gezondheid

donderdag 11 mei 2017
Eerste resultaten gezondheidsmonitor GGD Twente

taartdiagram uit gezondheidsmonitorIn het najaar van 2016 is de gezondheidsmonitor onder volwassenen (19 jaar en ouder) uitgevoerd door GGD Twente. Bijna 20.000 Twentenaren hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De meeste mensen voelen zich gezond. Driekwart ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Een kwart van de Twentenaren is minder positief over de eigen gezondheid. Een groot gedeelte van deze mensen heeft een langdurige aandoening en voelt zich hierdoor beperkt.

 

Het vóórkomen van langdurige ziekten verschilt per gemeente

kaart Twente met percentages per gemeente: Wierden 26, Dinkelland 28, Rijssen-Holten 29, Haaksbergen 29, Tubbergen 30, Oldenzaal 30, Losser 31, Hof van Twente 32, Borne 32, Hellendoorn 33, Twenterand 35, Hengelo 36, Enschede 37, Almelo 38Ongeveer een derde van de Twentenaren heeft een langdurige ziekte of aandoening (34%). Langdurig wil zeggen dat je er meer dan 6 maanden last van hebt. Dit is gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Er zijn in Twente verschillen naar het voorkomen van langdurige ziekten en aandoeningen per gemeente. Dit varieert van 26% in de gemeente Wierden tot 38% in de gemeente Almelo.

 

Meer langdurige ziekten bij ouderen en mensen met een lage SES

65-plussers hebben vaker een langdurige ziekte of aandoening dan 19-64 jarigen. De helft van de 65-plussers heeft een langdurige ziekte of aandoening tegenover ruim een kwart van de 19-64 jarigen. Ook zijn er verschillen naar Sociaal Economische Status (SES), gebaseerd op opleiding en/of inkomen. Mensen met een lage SES hebben vaker een langdurige ziekte of aandoening (46%) dan mensen met een hoge SES (25%).

 

Gewrichtsslijtage meest voorkomende aandoening

In het onderzoek is ook gevraagd naar het soort aandoening dat men heeft. De drie meest voorkomende aandoeningen zijn gewrichtsslijtage (25%), hoge bloeddruk (21%) en rug aandoeningen (18%). Ook is gevraagd in welke mate men zich beperkt voelt. Het blijkt dat mensen met een hoge bloeddruk zich veel minder beperkt voelen door hun aandoening dan mensen met gewrichtsslijtage en/of een rug aandoening.

 
Het hebben van meerdere chronische aandoeningen neemt toe met leeftijd

Het hebben van meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit) neemt toe met de leeftijd. Regelmatig leidt de combinatie van meerdere ziekten tot lichamelijke beperkingen en verlies van kwaliteit van leven. Multimorbiditeit is ook voor het zorgproces van belang, wanneer meerdere behandelaars een rol spelen. 65-plussers hebben vaker twee of meer chronische ziekten (60%) dan 19-64 jarigen (18%).

 

Landelijke samenwerking

Landelijk is er samengewerkt met het CBS, het RIVM en de andere GGD-en in Nederland. Dit betekent dat er landelijke referentiecijfers beschikbaar zijn, waardoor Twente vergeleken kan worden met Nederlandse gemiddelden.

GGD Twente Panel

Geef ons een paar keer per jaar je mening!  Lees meer...

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp?
Voer uw naam in
Voer een geldig e-mail adres in
Voer uw vraag in
Probeer het opnieuw