7 juni 2022
Meer Grote Mensen nodig voor een gezonde jeugd en gezonde toekomst in Twente.

Grote Mensen

Iedere dag komen we door Grote Mensen een stapje dichter bij een gezonde samenleving. Échte Grote Mensen die ervoor zorgen dat kinderen gezond kunnen opgroeien.

We willen graag nog meer Grote Mensen. Bijvoorbeeld een buurtsportcoach die beweegactiviteiten organiseert, een leerkracht die het thema mentaal welbevinden opneemt in het lesprogramma of een kantinemedewerker die zorgt voor gezonder voedingsaanbod. JOGG zet tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd Grote Mensen in het zonnetje. JOGG Twente doet hier natuurlijk aan mee.

JOGG Twente

GGD Twente is aanjager van de JOGG-aanpak in Twente. Regiocoördinator Tessa Huisjes: “Alle kinderen hebben recht op een gezonde, veilige en kansrijke start. We willen dat iedereen gezond kan opgroeien en iedereen kan meedoen. De cijfers van de gezondheidsmonitor laten zien dat hierin nog flinke stappen te zetten zijn. In Twente voelen we samen de verantwoordelijkheid om de leefomgeving gezonder te maken. Door regionaal te verbinden, samen te werken en van elkaar te leren, ontstaat samenhang en wordt de impact op de leefomgeving en de gezondheid ook voor de Twentse jeugd groter.”

In Twente werken we samen om gezond gewoon te maken

Twentse jeugd helpen bij het maken van een gezonde keuze en bijdragen aan een gezonde toekomst voor de jeugd. Dat is waar 10 Twentse gemeenten, GGD Twente, Provincie Overijssel en de landelijke stichting JOGG sinds 2021 samen aan werken met  behulp van de JOGG-aanpak. Samen met scholen, (sport)verenigingen, de buurt, bedrijven, lokale bestuurders, professionals, kinderen en hun ouders streeft JOGG Twente naar het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Zodat voor iedereen de gezonde keuze weer de makkelijke keuze wordt. Samen maken we gezond gewoon in Twente.

Meer informatie

Wil je meer weten over JOGG in Twente? Neem dan contact op met regiocoördinator Tessa Huisjes via t.huisjes@ggdtwente.nl.