Veelgestelde vragen over de Kindermonitor 2021, thema Privacy.

 

Waarschijnlijk heb je de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringen zijn klaargemaakt voor verzending met de post of via de e-mail. Je hoeft de GGD hier niet over te bellen en je kunt de herinnering weggooien.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering.

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo schrijft de wet voor dat de gegevens alleen voor statistische doelen gebruikt mogen worden. Meer over hoe GGD Twente met jouw privacy omgaat, kun je lezen in de privacyverklaring.

In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat. De onderzoeksgegevens worden niet gekoppeld aan jouw naam- en adresgegevens. Het onderzoek gaat niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden gegevens gepresenteerd van groepen. Er wordt wel een code gebruikt. Bij het invullen via internet is dat de inlogcode. Deze code wordt alleen gebruikt om een herinnering te kunnen sturen naar de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld.

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving jouw (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan bepaalde (overheids)instanties. Omdat de GGD een overheidsinstantie is en wij een wettelijke taak hebben om dit onderzoek uit te voeren, krijgen we van de gemeente jouw gegevens. Uit ons register zijn willekeurig namen en adressen getrokken. Jouw kind is toevallig ook één van de personen die wij op deze manier geselecteerd hebben.

Het bevolkingsregister met jouw naam en adresgegevens is gekoppeld aan het digitale dossier van jouw kind bij (afdeling Jeugdgezondheid) van GGD Twente. In dit digitale dossier staat ook het e-mailadres van de ouder. GGD Twente heeft de wettelijke taak om dit onderzoek uit te voeren en gebruikt jouw persoonsgegevens om je te benaderen. Wanneer je niet mee wilt doen aan het onderzoek, dan kun je je afmelden en dan sturen wij je geen herinnering meer. Neem dan contact op met 0800-0191 (gratis) of helpdesk@ioresearch.nl.  De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 21.30 uur. En op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Na 10 december kan de vragenlijst niet meer worden ingevuld. En worden jouw naam en adresgegevens verwijderd door het onderzoeksbureau. Vanaf dan zijn jouw antwoorden ook niet meer direct terug te leiden naar jou of jouw kind. Tot 10 december heb je dus nog de mogelijkheid op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van jouw antwoorden. Na deze datum is dit niet meer mogelijk, omdat de data niet meer naar jou te herleiden is.

Dit onderzoek wordt door de GGD uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksbureau (I&O in Amsterdam). Via de inlogpagina kom je terecht op de afgeschermde pagina van het onderzoeksbureau. Hier kun je veilig jouw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Nee, wij gebruiken jouw naam en adres alleen voor het versturen van de vragenlijsten en voor de herinneringen. Het bestand met namen en adressen wordt na afloop vernietigd. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen.