Veelgestelde vragen over de Kindermonitor 2021, thema Algemeen.

 

De Kindermonitor is een onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van kinderen van 0 tot 12 jaar in Twente. Ouders van kinderen in deze leeftijd wordt gevraagd om een vragenlijst over hun kind in te vullen.

Om de vier jaar onderzoekt GGD Twente in opdracht van alle veertien gemeenten in Twente hoe het gaat met de jongste inwoners (0 tot 12 jaar). Hoe staat het met hun gezondheid? Zijn er voldoende voorzieningen voor jouw kind? De antwoorden op dit soort vragen helpen de gemeente om goede keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan een gezond en prettig leven voor jouw kind.

In het onderzoek worden vragen gesteld over de gezondheid, de opvoeding en het welbevinden van jouw kind. Het gaat bijvoorbeeld over voeding, bewegen en slapen. Maar ook over hoe jouw kind zich voelt en hoe het in de opvoeding gaat.

De vragenlijst wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door GGD Twente. Het versturen van de brieven, en het beheer van de digitale vragenlijst gebeurt door onderzoeksbureau I&O.

De antwoorden op de vragenlijst worden losgekoppeld van jouw naam en adresgegevens. De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van GGD Twente. Je gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van gezondheids- en jeugdbeleid in de gemeente. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen en ouders waarover de vragenlijst is ingevuld en van subgroepen, zoals jongens en meisjes.

De deelnemers aan dit onderzoek zijn ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Uit de adressenregistratie zijn willekeurig adressen gekozen. GGD Twente stuurt alleen deze geselecteerde personen een uitnodiging voor het onderzoek. Samen vormen zij een doorsnee van de bevolking. Personen die niet geselecteerd zijn, krijgen geen vragenlijst en kunnen niet aan het onderzoek meedoen.

In de digitale vragenlijst wordt een vraag opgenomen waarmee (expliciete) toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van de gegevens die je invult. Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. Daarnaast mag je een vraag overslaan, wanneer je deze niet wilt beantwoorden. Jouw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Ja, heel graag. We willen met dit onderzoek een goed beeld krijgen van het opgroeien en opvoeden in jouw gemeente. Dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het is jammer als ouders van kinderen waar het goed mee gaat niet meedoen, omdat dit de resultaten vertekent.

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen. We stellen het wel zeer op prijs. Jouw deelname is namelijk belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en andere organisaties in de regio hun activiteiten beter aanpassen op de vragen van de kinderen en hun ouders.

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de uitnodigingsbrief is gericht. Controleer daarom of je de ouder/verzorger bent van het kind dat op de brief staat. Is dit niet het geval, wil je de vragenlijst dan doorgeven aan de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd?

Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld over het kind dat in de uitnodigingsbrief wordt genoemd. Je mag dus niet de vragenlijst invullen over een ander kind in je gezin.

Nee, jouw kind dat in de brief wordt genoemd is willekeurig geselecteerd uit ons adressenregister. Wij vragen je vriendelijk om de vragenlijst in te vullen over het kind dat bovenaan de brief genoemd is.

Deelname aan dit onderzoek kan helaas alleen digitaal via internet.

Je kunt de vragenlijst tot 10 december invullen. Daarna kun je niet meer meedoen.