We voeren van september tot december een groot onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen in Twente.

Dit onderzoek noemen we de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Het onderzoek vindt elke vier jaar plaats.

Doe je mee?

Bij het vorige gezondheidsonderzoek in 2016 deed ongeveer 45% van alle uitgenodigde Twentenaren mee. Daar zijn we blij mee, want het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kiest hiervoor per gemeente de mensen uit. Heb je een uitnodiging gekregen? Vul dan de vragenlijst in. Je helpt niet alleen ons maar je maakt ook nog eens kans op een Ipad of een Apple Watch.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je wel meedoen aan het onderzoek?
Vul dan de landelijk versie van de vragenlijst in.

Wat kunnen we met de Gezondheidsmeter?

De Gezondheidsmeter levert veel informatie op over de gezondheid van de inwoners van Twente. Gemeenten gebruiken deze informatie voor het ontwikkelen van beleid of preventieprogramma’s. Deze preventieprogramma’s moedigen gezond gedrag aan. GGD Twente onderzoekt trends door cijfers te vergelijken met de onderzoeksresultaten van vorige jaren. Het vergelijken van gemeentelijke, regionale en landelijke cijfers is ook mogelijk.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Alle informatie van de Gezondheidsmeter wordt onderzocht en uitgewerkt in rapporten voor de Twentse gemeenten. Dit doen we ook voor de hele regio. De informatie is openbaar en kan iedereen gebruiken. Alle cijfers en rapporten zijn vanaf juni 2021 te vinden op Twentsegezondheidsverkenning.nl.

Landelijke samenwerking

Voor dit grote onderzoek is er een samenwerking tussen alle GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn: gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Je gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat jouw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van de deelnemers? Bekijk dan de privacyverklaring van GGD Twente.

Vragen?

Heb je vragen over de GGD Gezondheidsmeter 2020, of wil je meer informatie?

Bekijk de veelgestelde vragen