Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, categorie Onderwerpen in de vragenlijst.

 

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, postcode, migratieachtergrond, gezins- of huishoudsamenstelling, opleiding, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, vertrouwen in de toekomst, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, veerkracht, weerbaarheid, niet-specifieke klachten
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
  • Middelengebruik: roken, alcohol, drugs
  • Relaties: seksuele identiteit, vriendschappen, verkering
  • Zorg en hulp: mantelzorg, zorg- en ondersteuning, uitgestelde zorg
  • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, impact corona, mishandeling

Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen jongvolwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over jouw achtergrondkenmerken, waaronder jouw opleidingsniveau.

Ja, dat kan. Wanneer je klaar bent met het invullen van de vragenlijst, krijg je een pagina te zien met websites waar veel informatie te vinden is over verschillende gezondheidsthema’s. Op bepaalde websites kun je ook chatten als je vragen hebt.