Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, categorie Algemeen.

 

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie in Nederland in kaart te brengen, ook na rampen en crisissen. De coronacrisis is daar één van. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door GGD’en. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk.

Omdat het een landelijke crisis betreft, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

De GGD’en voeren dit onderzoek uit in het kader van het ZonMw-programma GOR-COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. SocialMediaMen helpt de GGD’en bij het werven van respondenten. Onderzoeksbureau I&O Research helpt bij het beheer van de digitale vragenlijst en verzamelen van de data.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in heel Nederland. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 21 april tot en met 8 juli 2022.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van alle jongvolwassenen. Als er te weinig mensen meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

In de vragenlijst komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: middelengebruik, leefstijl, gezondheid en welzijn, relaties, financiën, ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven (door de coronaperiode) en achtergrondgegevens.

Door het invullen van de vragenlijst help je jezelf en jouw leeftijdsgenoten in je woonplaats. Je geeft namelijk informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk. Zo kan de gemeente jouw gezondheid een boost geven!

Door jullie mening te geven en aan te geven hoe het met jullie gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid.

De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jongens in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Amsterdam). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau.

In het najaar van 2022 gaan we de resultaten analyseren. Begin 2023 brengen we de resultaten naar buiten op verschillende dashboards (VZinfo, RIVM Statline) en als rapporten.

Voor meer informatie of andere vragen kun je contact opnemen met I&O research via WhatsApp, telefoon of e-mail. Vermeld dan in je bericht ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’ of ‘Pandemening’.

WhatsApp: 06 868 26 208
Telefoon: 0800 0191 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur)
E-mail: helpdesk@ioresearch.nl