Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 wordt in Twente de Gezondheidsmonitor Jeugd weer uitgevoerd.

Leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs gaan een digitale vragenlijst invullen over gezondheid en welzijn.

Zit jij in klas 2 of 4 van het voortgezet onderwijs in Twente?

GGD Twente doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren.