De schurft aan scabiës!

Van 18 juni 2019 14:00 tot 16:45

Scholing scabiës op dinsdagmiddag 18 juni

In Twente merken we dat er steeds meer meldingen van scabiës komen. De casuïstiek wordt steeds complexer en de standaard behandeling verloopt niet altijd effectief. Dit vraagt meer kennis, kunde en samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij scabiës en de bestrijding ervan. Zeker als er sprake is van scabiës in een (zorg)instelling. Heldere communicatie en onderlinge werkafspraken zijn cruciaal om de behandeling van scabiës te laten slagen.

Voor wie?

  • deskundigen infectiepreventie
  • aandachtsvelders infectiepreventie zorginstellingen
  • verpleegkundigen opvang dak- en thuislozen
  • specialisten ouderengeneeskunde
  • artsen verstandelijk gehandicapten
  • medewerkers COA

Programma

14:00u inloop en inschrijving met koffie en thee

14:30u Scabiës: wat is het, hoe herken je het, hoe behandel je het?
Michelle Stadlander, arts infectieziektenbestrijding i.o., GGD Twente

15:00u Scabiës! Wat moet ik doen? Behandelinstructies en aandachtspunten.
Josje Veneman, verpleegkundige infectieziekten GGD Twente

15:40u pauze

15:55u Scabiës in een zorginstelling: Ervaringen uit de praktijk.
Diane Jonkman, deskundige infectiepreventie ZGT en Carintreggeland

16:10u Scabiës de deur uit! Maatregelen, protocollen en aandachtspunten bij een uitbraak.
Josje Veneman, verpleegkundige infectieziekten GGD Twente

16:45u afsluiting

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Aanmelden

Aanmelden kan t/m 13 juni met de rode knop hierboven. I.v.m. een beperkt aantal plaatsen vragen wij u zich tijdig aan te melden. Er geldt een maximum van 3 personen per instelling.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Parkeren is gratis in parkeergarage Hermandad.

Let op. het Twentehuis is tijdelijk slechter bereikbaar door wegwerkzaamheden.

Vragen?

Bel Judith Keizers, 053 - 487 6840.
Moet u zich onverhoopt afmelden? Stuur een mailtje naar A.Beukinga@ggdtwente.nl.

Organiserend comité:

Namens team infectieziekten, Judith Keizers, verpleegkundige infectieziekten, Barbara Beuvink, arts Maatschappij en Gezondheid en Mark Lotgerink, deskundige infectiepreventie.